Categories: Adwokat, Pomoc prawna

Pomoc prawna w dużych miastach

Nigdy nie wiadomo, co wydarzy się w naszym życiu, jakie decyzje będziemy musieli podjąć i z pomocy których specjalistów skorzystać, aby finalnie wszystko skończyło się dobrze. Pomimo tego, że zazwyczaj staramy się żyć zgodnie z przepisami prawa, niektóre życiowe sytuacje zmuszają nas do rozwiązania niektórych spraw na drodze sądowej. Rozwód, niesłuszne oskarżenie, przywłaszczenie cudzej własności, a także niestety cięższe przestępstwa, poprzedzone aresztowaniem mają swój finał w sądzie.

Zdarza się bowiem tak, że na przykład ludzie, którzy do tej pory byli małżeństwem, postanawiają się rozstać, bo albo nawzajem się zdradzali i zakochali w obecnych partnerach, albo jeden z małżonków zdradził drugą osobę i odszedł do nowego partnera lub partnerki, albo też mąż albo żona nadużywał alkoholu i stosował przemoc wobec rodziny, wtedy jedynym wyjściem była ucieczka i rozwód. Wtedy potrzebujemy pomocy prawnika – adwokata w sądzie, albo radcy prawnego, jakie kroki należy podjąć, aby wygrać sprawę. Innym przykładem jest niesłuszne oskarżenie o coś, czego my nie zrobiliśmy, a ktoś twierdzi, że tak ponieważ chce się na nas za coś odegrać.

Gdy jednak wszystko przemawia za tym, że to nieprawda, oskarżyciel zmienia zeznania i przyznaje się do kłamstwa, a wtedy dostaje wyrok za składanie fałszywych zeznań. Niemniej jednak aby udowodnić swoją niewinność, musimy skorzystać z pomocy prawnej. Gdy natomiast ktoś przywłaszczył sobie nawet nieświadomie cudzą własność, która mogła należeć do nas, możemy a nawet powinniśmy wytoczyć mu sprawę w sądzie. Może być to zakwalifikowane jako wykroczenie, albo kradzież. Na pewno jednak będziemy potrzebowali pomocy radcy prawnego, a w sądzie adwokata. Istnieją także inne wykroczenia, albo bardziej poważne przestępstwa, które kończą się albo więzieniem, albo karą w zawieszeniu, albo karą grzywny. Wszystko zależy od tego, czego dotyczy sprawa, jakie argumenty przedstawi oskarżony i oskarżyciel, jakie dowody pojawią się w sprawie, co zeznają świadkowie wezwani do sądu w konkretnej sprawie i tak dalej.

Sprawy w sądach mogą skończyć się na jednej rozprawie, a może być ich nawet kilka przez parę lat. Trzeba się na to przygotować, ale jeśli chcemy udowodnić swoją niewinność, albo prosić o łagodny wyrok, jeśli niestety jesteśmy sprawcami jakiegoś zdarzenia, na pewno będziemy potrzebować pomocy adwokata. Dobrze byłoby, aby taki specjalista, który zawodowo zajmuje się prawem, świadczył usługi w naszym mieście, albo w jego bliskiej okolicy, aby jak najszybciej zacząć działać w ważnej dla nas sprawie. Kontaktu możemy szukać w sieci poprzez pisanie do przeglądarki odpowiednich słów kluczowych. Jeśli mieszkamy w Poznaniu może być ”radca prawny w Poznaniu”, albo ”adwokat Poznań”.