Categories: Doradca podatkowy

Doradca podatkowy w dużych miastach

Przepisy prawa podatkowego zmieniają się nawet kilka razy w ciągu roku. Niestety ciężko być z tym wszystkim na bieżąco, zwłaszcza kiedy pracuje się na etacie. Dlatego w tym miejscu swoją pomoc oferuje doradca podatkowy Poznań jest miastem, w którym swoje usługi świadczy wielu doskonałych profesjonalistów. Osoby, które prowadzą własną działalność gospodarczą mają możliwość rozliczenia się z fiskusem na kilka sposób.

Niestety nie wszyscy wiedzą o tym, że mają możliwość wyboru korzystniejszej formy opodatkowania. Dlatego warto skorzystać z pomocy dobrego doradcy, ponieważ koszt porady jest nieporównywalnie mniejszy od możliwych zysków. Doradca podatkowy może także prowadzić własną działalność gospodarczą. Jednak możliwa jest również praca na etacie w firmie doradczej. Nie może wykonywać zawodu doradcy podatkowego osoba, której współmałżonek jest pracownikiem organu podatkowego, a szczególnie wtedy, gdy zajmuje stanowisko kierownicze.

Doradca podatkowy oferuje doradztwo dotyczące prawa podatkowego. Jest on niezależny i podległy wyłącznie przepisom prawa. Musi posiadać zarówno wiedzę prawniczą oraz finansową i księgową. Obowiązkiem doradców podatkowych jest także przygotowywanie opinii oraz dokumentacji, które dotyczą prawa podatkowego. Mogą przeprowadzać również przeglądy podatkowe oraz obliczać podatki i na życzenie klientów sporządzać deklaracje podatkowe. Doradca podatkowy może też reprezentować klienta przed sądem administracyjnym oraz organami podatkowymi.

Miejscem pracy doradcy podatkowego często jest kancelaria prawna lub firma doradcza. Zatrudniani są również w przedsiębiorstwach, gdzie sprawują nadzór nad podatkami firmy. Zawód doradcy podatkowego stwarza jednak wiele możliwości, ponieważ mogą być zatrudnieni zarówno we własnej kancelarii podatkowej jak i dużej korporacji. Żeby zostać doradcą podatkowym nie można być karanym i trzeba posiadać wykształcenie wyższe, czyli wystarczający jest licencjat. Następnie niezbędne jest zdanie egzaminu, który jest złożony z dwóch części podstawowych. Pierwsza część jest pisemna i jest podzielona na część kazusową oraz testową.

Drugi etap jest ustny i trzeba odpowiedzieć na dziesięć pytań losowych wybieranych z puli egzaminacyjnej. Głównym celem działalności gospodarczej jest maksymalizacja zysków przedsiębiorstwa, a kwestie podatkowe są w tej materii szczególnie ważne. Dlatego tak ważna jest współpraca firm oraz doradców podatkowych, którzy umożliwiają optymalizację działań. Doradca podatkowy może sporządzać opinie oraz udzielać wyjaśnień w kwestiach podatkowych.